چاپ کردن این صفحه

عرضه 5 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه اعتماد مبين

  • 1063 بازدید
  • دوشنبه, 09 مهر 1397 11:40

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره مبتنی بر سهام شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران از روز سه شنبه 10/07/1397 لغايت روز شنبه 14/07/1397 (در نمادهای مبین011، مبین012و مبین013) عرضه عمومی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی با اعلام خبر فوق افزود: سهام مبنای انتشار صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامی خاص) تعداد 2,839,295,855 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت هر سهم ١,761 ریال است که به مدت 4 سال بصورت اجاره به شرط تملیک به شرکت واسط مالی اسفند دوم(با مسئولیت محدود) واگذار می گردد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد و اجاره بهای مربوطه هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد.

وی در خصوص ارکان انتشار و ضمانت این اوراق توضیح داد: ضامن این اوراق، بانک پاسارگاد است و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری پارسیان(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را کنسرسیومی از شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 2,500 میلیارد ریال، تمدن به مبلغ 1,500 میلیارد ریال و نوین به مبلغ 1,000 میلیارد ریال بر عهده دارند.