عرضه 5 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای شرکت توسعه اعتماد مبين

  • 683 بازدید
  • چهارشنبه, 19 دی 1397 10:46

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم انتشار صکوک مبتنی بر سهام شرکت توسعه اعتماد مبين(سهامی خاص) به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت بازپرداخت بدهی از طریق بازار ابزارهای نوين مالی شرکت فرابورس ايران در نمادهای مبین014، مبین015 و مبین016 از روز چهارشنبه مورخ 19/10/1397 لغایت یکشنبه مورخ 23/10/1397 صورت خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سهام مبنای انتشار مرحله دوم صکوک اجاره 5 هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه اعتماد مبين (سهامی خاص) تعداد 2,224,119,289 سهم شرکت مخابرات ایران با قیمت هر سهم 2,248 ریال است که به مدت 4 سال بصورت اجاره به شرط تملیک به شرکت واسط مالی اسفند دوم(با مسئولیت محدود) واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد و اجاره بهای مربوطه هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد.

ضامن این اوراق، بانک تجارت است و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری پارسیان(سهامی خاص) می باشد. پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را کنسرسیومی از شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، تمدن و امید هر یک به مبلغ 1 هزار میلیارد ریال بر عهده دارند.

از مزایای اوراق اجاره مبتنی بر سهام می توان اشاره داشت که چنانچه بانی، دارایی فیزیکی باکفایتی برای انتشار اوراق اجاره در اختیار نداشته یا تمایلی به انتشار اوراق اجاره از محل دارایی های فیزیکی خود نداشته باشد، می تواند بجای دارایی فیزیکی از سهام استفاده کند. در این اوراق، نیازی به تهیه گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش گذاری دارایی مبنای انتشار نبوده بنابراین هزینه تامین مالی برای بانی کاهش پیدا می کند. همچنین به دلیل اینکه دارایی مبنای انتشار اوراق نیز سهام است، نقل و انتقال دارایی از بانی به شرکت واسط مالی بدون درگیر کردن دفاتر اسناد رسمی با سرعت بیشتری انجام می شود.


بالا