تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس با صکوک اجاره

  • 780 بازدید
  • سه شنبه, 14 اسفند 1397 16:30

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 2,303,616,678 سهم شرکت پتروشیمی مبین(سهامی عام) با قیمت هر سهم 4,341 ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی خرداد چهارم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن می باشد و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، سهام شرکت پتروشیمی مبین توثیق گردیده است. شرکت تامین سرمایه تمدن نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.


بالا