تامین مالی 200 میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با صکوک اجاره

  • 742 بازدید
  • سه شنبه, 14 اسفند 1397 17:34

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (سهامی عام) را به ارزش 200 میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 40,633,889 سهم شرکت نیرو کلر (سهامی عام) با قیمت هر سهم 4,924 ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی خرداد (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

این اوراق فاقد ضامن می باشد و برای ضمانت پرداخت اجاره بها و اصل اوراق در سررسید، سهام شرکت های گلوکزان و نیرو کلر هر یک به ارزش 258 میلیارد ریال توثیق گردیده است. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا و شرکت سرمایه گذاری سبحان به ترتیب تعهد پذیره نویسی 95 و 5 درصد از این اوراق را بر عهده دارند. همچنین، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا مسئولیت بازارگردانی این اوراق را عهده دار می باشد.


بالا