تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی نفت و گاز صبا اروند با صکوک منفعت

  • 617 بازدید
  • چهارشنبه, 15 اسفند 1397 19:19

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در این اوراق، درآمد حاصل از فروش نفت 11 حلقه چاه به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می گیرند که به مدت 3 سال به شرکت واسط مالی مهر(با مسدولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می گردد.

نرخ علی الحساب و نرخ بازخرید این اوراق توسط بانی 19 درصد و پرداخت های دوره ای آنها هر شش ماه یکبار می باشد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی مهر(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن اصل این اوراق، شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و ضامن سود آن، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند. بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده کنسرسیومی متشکل از شرکت های تامین سرمایه بانک ملت به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال، نوین به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، لوتوس پارسیان و سپهر هر یک به حجم 5 هزار میلیارد ریال ریال می باشد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود(حسابدار رسمی)، امین این اوراق و عامل پرداخت همچون دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می باشد.


بالا