تامین مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب با صکوک خرید دین

  • 834 بازدید
  • دوشنبه, 20 اسفند 1397 10:49

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (سهامی خاص) را به ارزش 133,200 میلیون ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، 48 عدد قرارداد فروش می باشد که به شرکت واسط مالی آذر(با مسئولیت محدود) واگذار می شود و سپس شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، منابع حاصل از انتشار این اوراق را جهت اجرای پروژه های ساختمانی در دست تکمیل خود بکار می گیرد.

صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در صورت دریافت مجوز انتشار از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با نرخ 16 درصد، عمر 21 ماهه و پرداخت های هر ماه یکبار به شیوه حراج از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

ضامن این اوراق، بانک مسکن است و شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز مسئولیت پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق را عهده دار می باشد. ضمناً، شرکت کارگزاری بانک مسکن(سهامی خاص) عاملیت فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عاملیت پرداخت این اوراق را بر عهده دارند.


بالا