اولین انتشار صکوک سبز برای تامین مالی پروژه های برق آبی در مالزی

  • 727 بازدید
  • شنبه, 19 مرداد 1398 11:32

شرکت تلکوسانگ هیدرو با موفقیت، 470 میلیون رینگیت اوراق مالی اسلامی میان مدت منتشر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت تلکوسانگ هیدرو، اولین صکوک سبز برای تامین مالی پروژه های برق آبی را به ارزش 470 میلیون رینگیت تحت قرارداد وکالت در مالزی منتشر نمود.

این اوراق که دارای رتبه اعتباری AA3 از موسسه رتبه بندی RAM می باشند، در 15 نماد با نرخ های 4.80 الی 5.80 درصد و با سررسیدهای 4 تا 20 ساله منتشر شدند.

صکوک سبز شرکت تلکوسانگ هیدرو، منطبق با دستورالعمل سرمایه گذاری های مسئولیت پذیر و پایدار(SRI) کمیسیون اوراق بهادار مالزی و استاندارهای صکوک سبز اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا(ASEAN) می باشد.

منابع حاصل از انتشار این اوراق جهت تامین مالی دو پروژه برق آبی مجموعاً با ظرفیت تولید 40 مگاوات به کار گرفته می شوند.

شایان ذکر است، صکوک سبز یا صکوک دوستدار محیط زیست آن دسته از اوراق بهاداری هستند که جهت تامین مالی پروژه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و یا دوستدار محیط زیست منتشر می‌شوند. در این اوراق ضرورتی برای سبز بودن دارایی (دارایی دوستدار محیط زیست) مبنای انتشار وجود ندارد؛ یعنی بطور مثال بانی می‌تواند دارایی فیزیکی خود را که یک نیروگاه سوخت فسیلی است برای تامین مالی یک پروژه دوستدار محیط زیست مبنا قرار دهد.


بالا