تامین مالی ده هزار میلیارد ریالی شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان با صکوک اجاره

  • 1008 بازدید
  • چهارشنبه, 20 آذر 1398 08:10

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان (سهامی خاص) را به ارزش ده هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,274,697,259 سهم شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با قیمت هر سهم 7,845 ریال می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین سوم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک ملت است. شرکت تامین سرمایه بانک ملت، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند و صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاریزما تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارند. همچنین، بازارگردانی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک ملت و صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا می باشد.


بالا