چاپ کردن این صفحه

تامین مالی 300 میلیون ریالی عمان از طریق انتشار صکوک اجاره

  • 486 بازدید
  • سه شنبه, 26 آذر 1398 09:37

نهاد ناظر بورس عمان(CMA) مجوز تامین مالی 300 میلیون ریالی این کشور را از طریق عرضه خصوصی صکوک اجاره صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت داراریی مرکزی بازار سرمایه، نهاد ناظر بورس عمان برنامه انتشار دو مرحله ای صکوک اجاره توسط "شرکت واسط مالی صکوک دولتی عمان" را مجموعاً به مبلغ 300 میلیون ریال عمان تایید کرد.

در مرحله اول تامین مالی تحت این برنامه 100 میلیون ریال صکوک اجاره 5 ساله و در مرحله دوم 200 میلیون ریال صکوک اجاره 7 ساله به صورت عرضه خصوصی منتشر خواهد شد.