وام و اعتبارات؛ مسیر خطای تامین مالی

  • 457 بازدید
  • دوشنبه, 02 دی 1398 08:13

روش های بسیار زیادی برای تامین مالی وجود دارند که ناشناخته مانده اند و متاسفانه، فقط دریافت وام و تسهیلات از دولت مورد استفاده قرار می گیرد. حال، مدتی است که سهم تامین مالی از بازار سرمایه رو به فزونی است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از سنا، قاسم محسنی، مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان در خصوص روند تأمین مالی از بازار سرمایه، گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور به تدریج افزایش یافته است. در عین حال، ۸۰تا ۹۰درصد اوراق بهادار اسلامی مانند اسناد خزانه اسلامی یا اوراق اجاره و مشارکت، توسط دولت و البته برای تأمین کسری بودجه دولت منتشر می شود.

محسنی افزود: تأمین مالی دولت یا تأمین کسری بودجه در گذشته به صورت پنهانی و بیشتر از طریق استقراض بانک مرکزی صورت می گرفت و نهایتاً بانک ها به بانک مرکزی یا دولت به پیمانکاران بدهکار می شدند درصورتیکه اگر کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق تأمین شود بانک مرکزی هم می تواند نرخ بهره را کنترل کند.

محسنی با اشاره به چگونگی انتشار اوراق مالی اسلامی برای برخی موضوعات اقتصادی خاطرنشان کرد: پتانسیل انتشار اوراق مالی اسلامی، از نظر تطبیق اوراق با شرع مقدس اسلام وجود دارد و محدودیت و مشکلی نیست اما از طرفی شرکتها عادت به مستندسازی فعالیت های حال و پیش بینی آینده ندارند و از طرف دیگر، ناشران اوراق نیز عادت به تهیه مستندات و شفافیت ندارند. ضمن اینکه از نظر مقررات انتشار اوراق نیز باید تسهیلاتی در خصوص وجود ضامن و مستندسازی ایجاد شود.

این استاد دانشگاه صندوق های پروژه و اوراق مشارکت را دو راهکار برای تأمین مالی پروژه ها معرفی کرد و افزود: ابزارهای تأمین مالی پروژه ها به اندازه کافی وجود دارند اما فقط باید خود پروژه قابل تعریف باشد و مشکل فروش و صادرات و سهم بخش خصوصی از صادرات نیز باید حل شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز بانک مرکزی در آینده تعیین کننده نرخ بهره اوراق خزانه دولتی و کل اوراق دولتی خواهد بود ،اظهار داشت: خروجی هر فعالیت بورسی و مالی باید ایجاد تغییر در شاخص های اقتصادی و بازار باشد. بیش از ۸۵درصد مشاغل، مربوط به مشاغل خرد هستند و متاسفانه تأمین منابع مالی آن ها طی سالهای اخیر از مسیری خطا یعنی پرداخت وام و اعتبارات صورت گرفته و نهایتاً وضعیت بازار را بدتر کرده است.

محسنی تامین منابع مالی یا دادن اعتبار به حوزه های کسب و کار از طریق دولت را غیر ممکن دانست و گفت: در این زمینه لازم است دولت در ابتدا، اعتماد کند و سرمایه ها را به حوزه نهادهای خصوصی در حوزه واحدهای سرمایه گذاری یا واحدهای بورسی انتقال دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه راه های تأمین منابع مالی برای کسب و کار بسیار زیاد است افزود: ما فقط دریافت وام و تسهیلات از دولت را یاد گرفتیم درصورتیکه بسیاری از راه های تامین مالی دیگر هنوز ناشناخته مانده اند.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان، صنعت بیمه را یک منبع تأمین مالی بسیار مناسب معرفی و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال بیمه تکافل در کشورهای اروپایی و توسعه یافته جذابیت و کارایی بسیار زیادی برای تأمین مالی دارد. خصوصی سازی واقعی بیمه و بانک، می تواند راهگشای خوبی برای توسعه اقتصادی باشد.


بالا