تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره

  • 2896 بازدید
  • سه شنبه, 01 بهمن 1398 09:41

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی خاص) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال به منظور تامین منابع لازم جهت اجرای طرح توسعه ترمینال و بندر فراسکو در شرکت فرعی فراسکو عسلویه صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 3,486,142,584 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با قیمت هر سهم 5,737 ریال می باشد که توسط شرکت واسط مالی دی(با مسئولیت محدود) از شرکت پتروشیمی تابان فردا خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به این بانی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی دی(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضمانت مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از اصل این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرک صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پتروشیمی مارون و شرکت نفت بهران صورت می پذیرد و ضامن مبلغ باقیمانده اصل اوراق و کل سود آن شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد. همچنین، بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان و شرکت تامین سرمایه سپهر می باشد.


بالا