تامین مالی 6 هزار میلیارد ریالی تامین اجتماعی با صکوک اجاره

  • 468 بازدید
  • یکشنبه, 20 بهمن 1398 12:34

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی مرحله دوم صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(سهامی عام) را به ارزش 6 هزار میلیارد ریال صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,126,126,126 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با قیمت هر سهم 5,328 ریال(حداقل قیمت سه ماهه اخیر سهم) می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 3 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن چهارم(با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق، بانک تجارت است. شرکت تامین سرمایه امین نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد.

شایان ذکر است مرحله نخست این اوراق در اسفند ماه 1397 با حجم 6 هزار میلیارد ریال و نرخ اجاره بهای 19 درصد در بازار سرمایه منتشر شد و هم اکنون با نماد شستا005 در حال معامله می باشد.


بالا