تامین مالی 2 هزار میلیارد ریالی جهت احداث آزادراه گرمسار-سمنان با صکوک منفعت

  • 1329 بازدید
  • شنبه, 24 خرداد 1399 12:24

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم (سهامی خاص) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش این شرکت به منظور احداث آزادراه گرمسار-سمنان صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، در این اوراق، درآمد حاصل از ارائه خدمات عوارضی آزادراه قم-گرمسار به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می گیرند که به مدت 4 سال به نهاد واسط به وکالت از خریداران اوراق واگذار می گردد.

نرخ علی الحساب و نرخ اعمال اختیار خرید این اوراق توسط بانی به ترتیب 17.5 و 18 درصد بوده و پرداخت های دوره ای آن هر سه ماه یکبار می باشد. هچنین عرضه آن در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک مسکن است و بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن می باشد.

دیگر ارکان انتشار این اوراق عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس و امین، شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت.


بالا