سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام(سهامی خاص) را به ارزش 1200 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد که توسط…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز شنبه 99/11/11 لغایت دوشنبه 99/11/13 با نمادهای مهان 01 و مهان02 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

پیش بینی وضعیت صکوک جهانی در سال 2021

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، بر اساس پیش بینی اخیر موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز، انتظار می رود انتشارهای جهانی صکوک که در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن روند کاهشی داشت، در سال 2021 با پیش تازی کشورهای عضو شورای همکاری…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 1,850,709,440 سهم شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سیتا)…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 524,658,980 سهم شرکت ملی صنایع مس ایران…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) را به ارزش 13,500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق دکل حفاری دریایی می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی خاص) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 2,425,222,313 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با…

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به منظور افزایش سرمایه 200 درصدی امروز برگزار شد و…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) را به ارزش یک هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار در صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش،…

عرضه صکوک اجاره 10 هزار میلیارد ریالی شستان

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران در روز شنبه 99/09/15 با نماد شستان۰۳ عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت توسعه بازار صنایع خلاق برهان(سهامی خاص) را به ارزش 2500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت توسعه بازار صنایع…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) به مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه 99/09/10 لغایت چهارشنبه 99/09/12 در نمادهای صگل039 و صگل309 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی…

بانک اسلامی دبی روز گذشته 1 میلیارد صکوک از طریق بورس نزدک عرضه نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، این اوراق با استقبال سرمایه‌گذاران خاورمیانه ای و دیگر نقاط جهان 5.7 برابر ارزش اوراق عرضه شده، پذیره نویسی شد. با انتشار این اوراق ارزش کل…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش 7 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق تعداد 430,213,263 سهم شرکت معدنی و صنعتی…

صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامی عام) که با حجم 5 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 1395 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سایپا در آبان ماه سال 1395 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار صکوک مرابحه با…

عرضه صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی سایپا

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 21/08/99 لغایت یکشنبه 25/08/99 در نمادهای صایپا308 و صایپا038 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

  با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز چهارشنبه 99/08/21 لغایت یکشنبه 99/08/25 در نمادهای صدف408 و صدف048 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی…

در حال حاضر بالغ بر 600 هزار میلیارد ریال صکوک در بازار سرمایه در حال معامله می باشد. این اوراق بر اساس قراردادهای اجاره، خرید دین، رهنی، مرابحه و منفعت جهت تامین مالی شرکت های خصوصی و دولتی در حوزه های گوناگون از جمله معدن، پتروشیمی، راه آهن، خودروسازی، هواپیمایی،…

صکوک اجاره شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) که با حجم 480 میلیارد ریال در مهر ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در مهر ماه سال 1397 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار…

عرضه صکوک منفعت 2 هزار میلیارد ریالی جهت احداث آزاد راه گرمسار-سمنان با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک منفعت شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه حرم تا حرم (سهامی خاص) به مبلغ 2 هزار میلیارد ریال با نماد حرم03 از طریق شرکت فرابورس ایران از روز…
بالا