سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت زامیاد (سهامی عام) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت زامیاد (سهامی عام) را به…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه 10‏/02‏/1401 به مدت سه روز کاری با نماد صند502 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام) را به ارزش 20 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سنگ آهن…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم (سهامی عام) را به ارزش 4 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پدیده شیمی جم…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت رسام پلیمر نامی (سهامی خاص) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت رسام پلیمر نامی قصد دارد به عنوان بانی از طریق نهادهای واسط مالی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت صاروج پارس را به ارزش 9,950 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق شش دانگ زمین می‌باشد که توسط نهاد واسط از شرکت صاروج پارس خریداری…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر (سهامی عام) را به ارزش 15 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت تولیدی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی عام) به مبلغ 11,500 میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1401/01/14 به مدت سه روز کاری در نماد "غدیر05" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت صنعتی…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 در نماد "صنوآور12" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به مبلغ 27 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه 1400/12/23 به مدت سه روز کاری با نماد صند412 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) که با حجم 10 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در اسفند ماه سال 1397 اقدام به تامین مالی از…

صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند (سهامی خاص) که با حجم 20 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند در اسفند ماه سال 1397 اقدام…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) به مبلغ 6,500 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 به مدت یک روز کاری با نماد "صملی412" عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی…

صکوک اجاره سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که با حجم 6 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1397 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در اسفند ماه سال 1397 اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور (سهامی خاص)…

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) به مبلغ 1800 میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/12/21 به مدت سه روز کاری در نماد صگستر512 عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق (سهامی خاص) را به ارزش 2 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت توسعه صنعتی مشفق…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت دبش سبز گستر…

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (سهامی عام) را به ارزش 6 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت کارخانجات…
بالا