تجدید ساختار و یا برنامه ریزی مجدد راهکارهایی جهت مدیریت ریسک نکول صکوک

  • 546 بازدید
  • دوشنبه, 24 خرداد 1400 12:02

یکی از اقدامات اصلاحی مورد استفاده در کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نکول صکوک، تجدید ساختار تعهدات مالی بانی است.

برخی از سازوکارهای ممکن برای تجدید ساختار صکوک عبارتند از:

• تمدید سررسید

• کاهش ارزش دین

• تجدید قرارداد

• تبدیل قرارداد

• سوآپ تبدیل بدهی به سهام

• افزایش نرخ اوراق


بالا