صکوک در آیینه جهانی

  • 786 بازدید
  • یکشنبه, 27 تیر 1400 11:42

چکیده

یکی از نوآوری‌های چند دهه اخیر در دنیای مالی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. این اوراق امروزه جایگاه ویژه‌ای در تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی پیدا کرده است روز به روز بر اهیمت ان افزوده می‌شود. ساختارهای مختلف صکوک به خصوص ساختارهای ترکیبی امروزه در دنیا در حال طراحی است و هر روز بر تنوع ابزارهای مالی اسلامی افزوده می‌شود. در این گزارش بازار صکوک از جنبه‌های مختلف بررسی و آمار انتشار انواع صکوک دولتی، شبه دولتی و خصوصی و نیز از دیدگاه دیگر صکوک داخلی، بین‌المللی و جهانی در سطح دنیا ارائه شده است.

دریافت ضمیمه:

بالا