بولتن صکوک مهر 1400

  • 1321 بازدید
  • چهارشنبه, 14 مهر 1400 08:38

در راستای کمک به طراحی ابزارهای مالی جدید، بولتن صکوک به منظور ارائه آخرین اقدامات کشورهای مختلف در حوزه انتشار صکوک و همچنین بررسی نوآوری در عرصه تامین مالی با استفاده از انتشار صکوک، توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده‌است. این بولتن صرفاً به مواردی می‌پردازد که مدل انتشار آن‌ها نوین بوده و بررسی آن‌ها می‌تواند موجب پردازش ایده یا نوآوری در بازار سرمایه کشور شود.

دریافت ضمیمه:

بالا