مورد کاوی صکوک خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش

  • 530 بازدید
  • شنبه, 04 دی 1400 14:51

این گزارش قصد دارد تا انتشار اوراق خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی‌خاص) را با حجم 1,000,000 میلیون ریال بررسی نماید. بر اساس اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، در تاریخ هشتم خرداد ماه 1400، اوراق خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی‌خاص) با نماد "کیش0211" در فهرست نرخ‌های بازار ابزارهای نوين مالي فرابورس ايران درج ‌گردید. صکوک خرید دین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش (سهامی‌خاص) با عمر 32 ماهه و نرخ اوراق 18درصد، توسط شرکت واسط مالی خرداد سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ 10 خرداد 1400 با مواعد پرداخت سود 3 ماه یکبار جهت راه اندازی ترمینال دوم فرودگاه کیش منتشر شد.


بالا