مطالعه تطبیقی تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازار سرمایه

  • 1077 بازدید
  • دوشنبه, 04 شهریور 1398 09:00

خلاصه: سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری خود، عوامل زیادی را مدنظر قرار می دهند. یکی از منابع مهم در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران اخبار و اطلاعات شبکه های اجتماعی است؛ امروزه شبکه های اجتماعی فعال در بازار سرمایه به یک بستر برای تبادل تحلیل های مالی و اقتصادی تبدیل شده اند. لذا شناسایی تاثیر این شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری می تواند زمینه لازم را برای ارائه خدمات مطلوب به سرمایه گذاران فراهم آورده و همچنین راهنمای مقررات گذاری از طرف نهادهای ناظر در بازار سرمایه باشد. شواهد بسیار زیادی توسط دانشگاهیان و محققان در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف جهان ارائه شده است که نشان می دهد مکالمات و روابط افراد در شبکه های اجتماعی در مسیر تغییر قیمت سهام و تصمیم گیری های افراد تاثیرگذار است.


بالا