خلاصه :  امروزه روش‎شناسی مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب…

این گزارش در سه فصل، به بررسی سازوکارهای بازارگردانی در بورسهاا ی منتخاب کشاورها ی توساعه یافتاه، بررسای آماری عملکرد بازارگردانهای فعال در واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله و عمکلرد صندوقهای اختصاصی بازارگردانی و در نهایت آسیبشناسای صانعت باازارگردانی در باازار اوراق بهاادار ا یا ران ما یپاردازد . در…

اوراق قرضه‌ی وجوه استهلاکی

در اوراق قرضه‌ای که تحت قرارداد "وجوه استهلاکی" منتشر می‌شوند، بانی (بدهکار) می‌بایست مبلغی از درآمدهای خود را بطور دوره‌ای کنار بگذارد تا بتواند اوراق را بطور کامل یا جزئی قبل از سررسید بازخرید نماید. هدف از اوراق قرضه‌ی وجوه استهلاکی، ایجاد اطمینان خاطر برای ....

... در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه…

چکیده: این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک‌های مشترك و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک‌های مشترك شناخته را در ابزارها بر اساس  مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده…

اوراق منفعت

همانند صاحبان دارایی‌های بادوام، شرکت‌ها و مؤسسه‌های خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیاز به پول پیدا می‌کنند و حاضرند بخشی از خدمات آینده خود را جلوتر واگذار کنند، در این مورد نیز اگر شرکت‌های خدماتی به دنبال مشتری نهایی (استفاده کنندة واقعی از…

اوراق سلف موازی

اوراق سلف، اوراق بهاداری است که براساس قرارداد سلف منتشر می‌شود. سلم مترادف با سلف و عکس نسیه و از اقسام بیع است و در لغت به‌معنای پیش‌پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن و به معنی بیعی است که به‌ موجب آن، خریدار، وجوه مورد تعهد خود را از پیش به…

کتابچه صکوک

  مقدمه (لینک دانلود در انتهای مطلب) بازارهای مالی وظيفه پشتیبانی از بخش واقعی اقتصاد را بر عهده دارند تا شرایط لازم جهت توسعه و رشد پايدار اقتصادی را فراهم نمايند. در تقسیم‌بندی بازارهای مالی می‌توان به دو بازارپول و سرمایه اشاره نمود. در ذیل به تعریف مختصر دو بازار…

عقد استصناع و بررسی ماهيت آن

چکیده: استصناع به معنای طلب ساخت یا تولید می‌باشد و در .... آنچه در فقه امامیه منتسب می‌گردد عدم صحت چنین قراردای است ... اما به نظر می‌رسد که استصناع، عقدی صحیح و مستقل بوده و .... این مقاله عهده‌دار بررسی این مسئله بر اساس قوانین اسلامی و موازین فقه…

چکیده ... این مقاله در صدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاری‌های منتخب غیر بورسی (سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج ...

صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی چکیده در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می‌شود و در نهایت نشان می‌دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط ...

چکیده .... در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیل و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامب مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارایه شود. تحقیق حاضر ...

کاربرد صکوک در صنعت گردشگری مالزی

همگام با افزایش ثروت در جهان، صنعت گردشگری نیز در حال رشد می‌باشد. این مسئله، فرصت‌های استثنائیی را برای صنعت گردشگری اسلامی در مالزی به ارمغان ‌آورده. امیر عباس زینت‌بخش به بررسی این فرصت‌ها و نقش صکوک در استفاده‌ی بهینه از آنها می‌پردازد. طبق آمار GDP، 76% مسافرینی که به…

چکیده امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به ... این مقاله پس از مروری بر ... به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای…

صکوک مرابحه ابزار مالی کوتاه مدت

چکیده یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان‌های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود آن بیعی است که .... در این مقاله انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می‌شوند و در نهایت نشان می‌دهیم که نوع…

مقدمه: بازار بدهی بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی و منشاء تهیه ذخایر مالی به وسیله شبکه بانکی است. در اقتصادهای نوظهور بازارها در گام‌های ابتدایی برای توسعه و پیشرفت خود هستند. قوانین اسلامی (شریعیت) مطالبه و ...

چکیده با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید بدنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق اجاره (صکوك اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد…

چکیده: ...هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است. واژگان کلیدی: بیع، استصناع، سلم، صنیع، جعاله، اجاره، فروش اقساطی

چکیده در دهه های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یكی از مشخصات مهم آن، این است كه هدف تأمین كننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یك شاخص یا سهم را در منافع لحاظ…

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

چکیده: موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مواد اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر…
بالا