چكیده بانك در جایگاه یكی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انكارناپذیر در تامین مالی طرحهای صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یك سری از مسایل و مشكل ها در اقتصاد كشور سبب شده بانكها با مشكل تامین مالی رو به رو شوند. یكی از متداول‌ترین روشهای…

چكیده نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانكی ایران، عملكرد سیاست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتنی است، كارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای كنترل نقدینگی از اختیار بانك مركزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع…

چکیده: امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک‌محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش…

چکیده: صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می‌شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه‌های علمیه و ده‌ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای…

چکیده توسعه صادرات غیر نفتی و تامین‌مالی صادرات، از مهم‌ترین هدف‌های اقتصادی شمرده می‌شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون‌های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله‌های ربوی و تحقق هدف‌های عالیه‌ نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی…

چکیده تشدید محدودیت‌های مالی بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر از یک سو و محدود بودن منابع ارزی کشور به ویژه صندوق ذخیره ارزی از سوی دیگر، منجر به ایجاد تغییرات استراتژیک در رویه‌های تامین مالی بخش بالادستی نفت شده‌است. رویکرد جدید صنعت نفت تامین منابع مالی پروژه از طریق…

در ایران موقوفات بسیاری وجود دارند که توسعه نیافته‌اند. این امر باعث شده از توان بالقوه‌ی بخش وقف برای بهبود رفاه جامعه، به صورت کارا استفاده نشود. یکی از دلایل این امر را می‌توان به نبود منابع مالی کافی در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت داد. سازمان اوقاف…

چکیده در حال حاضر بسياری از شركت‌های ايرانی به علت وضعيت اقتصادی كشور با مشكل تامين مالی رو به رو هستند. از جمله مهمترين روش‌های تامين مالی در كشورهاي اسلامي استفاده از ابزارهای جديد مالی (صكوك) است. جهت انتشار اين نوع از اوارق بهادار بايد بعدهای حسابداری و مالياتی نيز…

گزارش همايش ابزارهای مالی

مباني فقهي بازار سرمايه اسلامی مدل عملياتی اوراق اجاره (صكوك اجاره) مدل عملياتی قراردادهای آتی و اختيار اسلامی ابزارهای مالی اسلامی و بحران مالی

مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره-صکوک اجاره

چکیده: با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای…

معرفی روشهای تامین مالی اسلامی مسکن

چکیده: نظام مالی اسلامی به عنوان یک نظام نوپا در ادبیات مالی جهان بروز پیدا کرده و در سیر تطوری خود توانسه ابعاد متمایز خود را شناسایی نماید. در این میان حوزه مسکن و مستغلات و به تبع آن روشهای تامین مالی اسلامی مسکن به عنوان یکی از موضوعات مورد…

يكي از معضلات اصلي در پيشرفت و توسعه فناوري، مشكلات موجود در تامين مالي آنان ميباشد در صورت اصلاح و تقويت الگوهاي تامين مالي، بستر فعاليت هاي لازم مهيا گشته و زمينه هاي رشد و توسعه ي فناوري فراهم مي گردد از آنجايي كه نرخ تامين مالي مانند نرخ سود…
صفحه4 از4
بالا