سهامداران

  • 21528 بازدید
  • شنبه, 18 ارديبهشت 1395 15:04

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه(سهامی خاص) با ترکیب سهامداری 49 درصد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، 2 درصد شرکت تعاونی کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و 29 درصد شرکت فرابورس ایران و 20 درصد شرکت بورس تشکیل گردیده است.


بالا