فرایند انتشار انواع صکوک

  • 23832 بازدید
  • دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 16:13

جهت مشاهده فرایند انتشار تمامی انواع صکوک در بازار سرمایه و مشاهده چک لیست، فایل‌های قرادادها، فرم‌ها و مکاتبات نمونه اوارق به وب‌سایت sukukplus.ir مراجعه فرمایید.


بالا