موسسه رتبه بندی اعتباری

  • 12743 بازدید
  • شنبه, 19 بهمن 1398 12:39

کارکرد اصلی این مؤسسات، رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها با توجه به ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی است. در حقیقت این موسسات، راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات شخص حقوقی یا احتمال ایفای به موقع تعهدات ناشی از انتشار اوراق بهادار و یا احتمال ایفای تعهد مالی خاص دیگر در موعد مقرر که از طریق بررسی نظام مند توانایی ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای تعهدات صورت می گیرد، اظهار نظر کرده و منجر به اختصاص رتبه اعتباری معین و از پیش تعریف شده می گردد. حضور این مؤسسات فضای تأمین مالی را شفاف و قابل اجرا می کند.

در حقیقت، سرمایه گذاران در ابزار بدهی به اطلاعات شرکت دسترسی ندارند و احتمالاً در صورت دسترسی، تخصص تحلیل آن را ندارند. خریداران اوراق بدهی نگران بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود اوراق در موعدهای مشخص هستند و این که شرکت توان پرداخت دارد یا خیر را این مؤسسات بر اساس تحلیل های خود انجام می دهند.

انواع موسسات رتبه بندی اعتباری:

موسسات رتبه بندی اعتباری از لحاظ اندازه، حوزه تمرکز و متدولوژی با هم متفاوتند. برخی موسسات رتبه بندی اعتباری، تخصصی هستند و بر صنایع یا مناطق خاصی تمرکز دارند. برخی از آنها به شرکت ها (شامل شرکت های خصوصی) رتبه بندی اعتباری تخصیص می دهند، اما اوراق بهادار با درآمد ثابت را رتبه بندی نمی کنند.

برخی دیگر نیز اقدام به رتبه بندی مشتریان حقیقی (خصوصا در بانک ها، شرکت های بیمه، لیزینگ و...) می نمایند. در این بین، سه مورد از بزرگترین موسسات رتبه بندی اعتباری مودیز، اس اند پی و فیچ در سطح بین المللی فعالیت می کنند. این موسسات، هم شرکت ها و هم اوراق بهادار با درآمد ثابت را رتبه بندی می نمایند.

لیست موسسات رتبه بندی داخلی دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار


بالا