اوراق رهنی

  • 14502 بازدید
  • سه شنبه, 08 بهمن 1398 14:54

هدف از انتشار اوراق رهنی، بکارگیری منابع حاصل در خرید نقدی بخشی از مطالبات رهنی موضوع بیانیه بانی می باشد.

تعریف اوراق رهنی

اوراق رهنی، اوراق بهاداری است که به منظور خرید مطالبات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. مطالبات رهنی شامل مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی ناشی از قراردادهای مبادله ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله (به استثنای سلف) است که دارای وثیقه رهنی می باشد.

مدل عملیاتی انتشار اوراق رهنی

rahni-model

رویه ی اجرایی انتشار اوراق رهنی

1- بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) با استفاده از منابع سپرده ای، کالاهای مورد نیاز متقاضیان تسهیلات را از مراکز فروش یا تولی دکنندگان به صورت نقد خریداری می کند.

2- بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) کالاهای خریداری شده را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به متقاضیان تسهیلات واگذار کرده از آنان رهن می گیرد.

3- در این روش بانی پس از ارائه ی درخواست خود مبنی بر فروش دیون حاصل از تسهیلات مرابحه (فروش اقساطی)، با مراجعه به امین (شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه) شرکت واسط را تشکیل می دهد.

4- ناشر، بعد از کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق کرده و آنها را از طریق بازار سرمایه به مردم (سرمایه گذاران مالی) واگذار می کند.

5- ناشر سرمای هی نقدی جمع آوری شده را جهت خرید دیون حاصل از تسهیلات مرابحه رهنی به بانی می پردازد و دیون را خریداری (تنزیل) می کند.

6- بانی اقساط ماهانه یا فصلی تسهیلات مرابحه رهنی را به نمایندگی از طرف شرکت واسط دریافت کرده و در اختیار نهاد واسط قرار می دهد.

7- واسط مبالغ اقساط را از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به سرمایه گذاران مالی می پردازد

 


بالا