چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری

  • 8027 بازدید
  • سه شنبه, 21 ارديبهشت 1395 16:23

ماهیت کلی نظام سرمایه‌داری ملل پیشرفته به گونه‌ای است که همیشه ساختار اجتماعی نابرابری را به وجود آورده‌است. به عبارت دیگر در کشورهای پیشرفته نابرابری‌های گسترده‌ای در توزیع ثروت به چشم می‌خورد. برای تبیین چنین تفاوت فاحشی ابتدا باید ماهیت نظام سرمایه‌داری را شناخت و ارتباطش را با ساختارهای درونی آن کشف نمود. از آنجا که هدف این نظام به حداکثررساندن بازده اقتصادی و تولید بیشتر است، هرجا که عدالت و منفعت رویاروی یکدیگر قرار بگیرند، سیاست‌های حاکم در آن، جانب منفعت را گرفته و نابرابری را که همچون آزادی، از خواسته‌های عمیق روحی بشر است، به دست فراموشی می‌سپارند. دلیل عمدة نابرابری، توزیع ناعادلانة دارایی‌ها است که این امر به حفظ سلطة سرمایه‌داران بر مؤسسات بزرگ اقتصادی کمک می‌کند از این رو همیشه چالش میان فقر و غنا وجود خواهدداشت و فرهنگ پذیرش این نابرابری از سوی طبقه پایین جامعه به عنوان طبقه‌ای که نیازمند به کار و درآمد است موجب تثبیت فقر در جوامع خواهدشد.

مولف: ناصر جهانیان

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه


بالا