تأثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک

  • 1436 بازدید
  • چهارشنبه, 19 مهر 1396 09:32

چکیده

با توجه به محدودیت‌های مالی بین‌الملل اعمال‌شده علیه کشور ایران در سال‌های گذشته و کافی نبودن منابع بانک‌های داخلی که به‌عنوان مهم‌ترین محدودیت‌های تامین­ مالی در صنایع ایران به ‌حساب می‌‌آیند، نو‌آوری‌هایی در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این نو‌آوری‌ها انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است؛ این اوراق می ­تواند جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی شمرده شود. این اوراق به‌طور عمده برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند؛ که براساس عقود اسلامی طراحی‌ شده‌اند .هدف از این مطالعه این است که اثرپذیری صدور صکوک از تغییرات متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سطح کل براساس مدل‌های خود رگرسیون برداری (VAR) بررسی می‌شود و نتایج نشان می ­دهد که صکوک طبق علیت گرنجر باعث تولید ناخالص داخلی می­ گردد؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی طبق علیت گرنجر باعث هردوی PPI و CPI می‌گردد. صکوک نیز با پویایی، خود را در افق کوتاه‌مدت گنجانده است؛ که این نتایج پیامدهای مهم سیاست تصمیم‌گیرندگان بازار را در‌بر دارد. از آنجایی‌که صدور صکوک علیت گرنجر(GDP) است، سیاست‌گذاران باید سیاست‌های جدید برای نوسازی جنبه‌های عملکردی بازار سرمایه اسلامی طراحی کنند.

واژه‌های کلیدی: صکوک، مالی بین‌الملل، ابزارهای مالی اسلامی


بالا