صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی چکیده در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می‌شود و در نهایت نشان می‌دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط ...

چکیده .... در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیل و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامب مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارایه شود. تحقیق حاضر ...

کاربرد صکوک در صنعت گردشگری مالزی

همگام با افزایش ثروت در جهان، صنعت گردشگری نیز در حال رشد می‌باشد. این مسئله، فرصت‌های استثنائیی را برای صنعت گردشگری اسلامی در مالزی به ارمغان ‌آورده. امیر عباس زینت‌بخش به بررسی این فرصت‌ها و نقش صکوک در استفاده‌ی بهینه از آنها می‌پردازد. طبق آمار GDP، 76% مسافرینی که به…

چکیده امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به ... این مقاله پس از مروری بر ... به دنبال پاسخ به این سوال است که «آیا اوراق مضاربه به لحاظ فقهی و اقتصادی، ابزار کارآمدی برای…

صکوک مرابحه ابزار مالی کوتاه مدت

چکیده یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان‌های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود آن بیعی است که .... در این مقاله انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می‌شوند و در نهایت نشان می‌دهیم که نوع…

مقدمه: بازار بدهی بخش جدایی ناپذیر بازارهای مالی و منشاء تهیه ذخایر مالی به وسیله شبکه بانکی است. در اقتصادهای نوظهور بازارها در گام‌های ابتدایی برای توسعه و پیشرفت خود هستند. قوانین اسلامی (شریعیت) مطالبه و ...

چکیده با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید بدنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق اجاره (صکوك اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد…

چکیده: ...هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است. واژگان کلیدی: بیع، استصناع، سلم، صنیع، جعاله، اجاره، فروش اقساطی

چکیده در دهه های اخیر تأمین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یكی از مشخصات مهم آن، این است كه هدف تأمین كننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یك شاخص یا سهم را در منافع لحاظ…

بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

چکیده: موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مواد اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر…

بازار صکوک

بهتر است به جای اینکه صکوک را اوراق قرضه اسلامی بدانیم، آن را گواهی سرمایه گذاری اسلامی بنامیم. تمایز بین این دو بسیار مهم است؛ زیرا صکوک تنها یک نوع اوراق بهادار مبتنی بر بهره رایج نیست. در واقع هدف، طراحی ابزارهای مالی با نرخ ثابت یا شناور نیست، بلکه…

بازار سرمايه اسلامی در مالزی

بهتر است به جای اینکه صکوک را اوراق قرضه اسلامی بدانیم، آن را گواهی سرمایه گذاری اسلامی بنامیم. تمایز بین این دو بسیار مهم است؛ زیرا صکوک تنها یک نوع اوراق بهادار مبتنی بر بهره رایج نیست. در واقع هدف، طراحی ابزارهای مالی با نرخ ثابت یا شناور نیست، بلکه…

آینده تامین مالی اسلامی

بهتر است به جای اینکه صکوک را اوراق قرضه اسلامی بدانیم، آن را گواهی سرمایه گذاری اسلامی بنامیم. تمایز بین این دو بسیار مهم است؛ زیرا صکوک تنها یک نوع اوراق بهادار مبتنی بر بهره رایج نیست. در واقع هدف، طراحی ابزارهای مالی با نرخ ثابت یا شناور نیست، بلکه…

چكیده بانك در جایگاه یكی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انكارناپذیر در تامین مالی طرحهای صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یك سری از مسایل و مشكل ها در اقتصاد كشور سبب شده بانكها با مشكل تامین مالی رو به رو شوند. یكی از متداول‌ترین روشهای…

چكیده نظر به ممنوعیت و الغای بهره در اقتصاد اسلامی و به تبع آن تغییر قانون عملیات بانكی ایران، عملكرد سیاست بازار باز كه بر خرید و فروش مبتنی است، كارایی نداشته و اساسی ترین ابزار سیاست پولی برای كنترل نقدینگی از اختیار بانك مركزی خارج شد. اوراق بهادار استصناع…

چکیده: امروزه در اقتصاد جهانی صادرات نقش مهمی در رشد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کند، تجارت خارجی ایران به دلیل اتکا به صادرات نفت، وابستگی شدیدی به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت دارد بنابراین اتخاذ سیاست‌هایی که اتکا به تک‌محصولی بودن را کم و از طرفی موجبات افزایش…

چکیده: صنعت گردشگری در جایگاه بزرگترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا، در بسیاری از کشورها به صورت منبع اصلی درآمد، اشتغال‌زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی شمرده می‌شود. ایران به لحاظ وجود آثار تاریخی، تنوع اقلیمی، مرکزیت تشیع، اماکن مقدسه، حوزه‌های علمیه و ده‌ها زمینه دیگر، از جمله کشورهای…

چکیده توسعه صادرات غیر نفتی و تامین‌مالی صادرات، از مهم‌ترین هدف‌های اقتصادی شمرده می‌شود. افزون بر آن، مطالعه این امر در چارچوب قانون‌های شرع مقدس اسلام، به جهت ضرورت پرهیز از معامله‌های ربوی و تحقق هدف‌های عالیه‌ نظام اقتصادی اسلام، اهمیتی مضاعف دارد. به رغم توانمندی ابزارهای نوین تامین مالی…
بالا