مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره-صکوک اجاره

چکیده: با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای…

معرفی روشهای تامین مالی اسلامی مسکن

چکیده: نظام مالی اسلامی به عنوان یک نظام نوپا در ادبیات مالی جهان بروز پیدا کرده و در سیر تطوری خود توانسه ابعاد متمایز خود را شناسایی نماید. در این میان حوزه مسکن و مستغلات و به تبع آن روشهای تامین مالی اسلامی مسکن به عنوان یکی از موضوعات مورد…

يكي از معضلات اصلي در پيشرفت و توسعه فناوري، مشكلات موجود در تامين مالي آنان ميباشد در صورت اصلاح و تقويت الگوهاي تامين مالي، بستر فعاليت هاي لازم مهيا گشته و زمينه هاي رشد و توسعه ي فناوري فراهم مي گردد از آنجايي كه نرخ تامين مالي مانند نرخ سود…
صفحه4 از4
بالا