چاپ کردن این صفحه
شنبه, 15 شهریور 1399 11:16

انتشار 2 میلیادر دلار صکوک و اوراق قرضه توسط دبی

انتشار 2 میلیادر دلار صکوک و اوراق قرضه توسط دبی انتشار 2 میلیادر دلار صکوک و اوراق قرضه توسط دبی