چاپ کردن این صفحه
شنبه, 15 شهریور 1399 15:45

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرکت واسط مالی شهریورچهارم:

قسط پنجم صکوک منفعت وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد افاد1 به مبلغ 3,024 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک افاد 1