چاپ کردن این صفحه
شنبه, 22 شهریور 1399 14:12

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)  با نماد صفارس412 قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412

شرکت واسط مالی خرداد چهارم :

قسط ششم صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با نماد صفارس412 به مبلغ 407 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک صفارس412