چاپ کردن این صفحه
شنبه, 22 شهریور 1399 14:16

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11 قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11

شرکت واسط مالی مهر:

قسط سوم صکوک منفعت شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) با نمادهای اروند08 الی 11 به مبلغ 1,915 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اروند08 الی 11

آخرین ویرایش در شنبه, 22 شهریور 1399 14:19