چاپ کردن این صفحه
شنبه, 22 شهریور 1399 15:54

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص)  با نماد کرانه99 قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط چهاردهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 20میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99