چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 25 شهریور 1399 09:59

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41 قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41

شرکت واسط مالی مرداد سوم:

قسط هفتم صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد اجاد42 و 41 به مبلغ 365 میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک اجاد42 و 41