چاپ کردن این صفحه
شنبه, 22 آذر 1399 10:07

قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد سلامت6

قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی  با نماد سلامت6 قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد سلامت6

 

شرکت واسط مالی فروردین چهارم :

قسط ششم صکوک مرابحه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نماد سلامت6 به مبلغ 1,489میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

 

مشخصات صکوک سلامت6