چاپ کردن این صفحه
شنبه, 22 آذر 1399 10:50

قسط پانزدهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه

قسط پانزدهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه قسط پانزدهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه

شرکت واسط مالی خرداد سوم :

قسط پانزدهم صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه (سهامی خاص) با نماد کرانه99 به مبلغ 19میلیارد ریال بین دارندگان این اوراق توزیع شد.

مشخصات صکوک کرانه99