چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 25 آذر 1399 11:13

تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره

تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی خاص) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود.