چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 02 دی 1399 12:43

تامین مالی 13,500 میلیارد ریالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با صکوک اجاره

تامین مالی 13,500 میلیارد ریالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با صکوک اجاره تامین مالی 13,500 میلیارد ریالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) را به ارزش 13,500 میلیارد ریال صادر نمود.