چاپ کردن این صفحه
سه شنبه, 09 دی 1399 15:24

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با صکوک اجاره

تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با صکوک اجاره تامین مالی 10 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) را به ارزش 10 هزار میلیارد ریال صادر نمود.