چاپ کردن این صفحه
شنبه, 13 دی 1399 13:12

تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با صکوک اجاره

تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با صکوک اجاره تامین مالی 30 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) را به ارزش 30 هزار میلیارد ریال صادر نمود.