چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1400 11:52

عرضه صکوک اجاره 13500 میلیارد ریالی گسترش انرژی پاسارگاد

عرضه صکوک اجاره 13500 میلیارد ریالی گسترش انرژی پاسارگاد عرضه صکوک اجاره 13500 میلیارد ریالی گسترش انرژی پاسارگاد

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) به مبلغ 13,500 میلیارد ریال از طریق شرکت فرابورس ایران از روز یکشنبه مورخ 1400/03/02 به مدت 5 روز کاری عرضه عمومی خواهد شد.