چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 05 خرداد 1400 16:03

تامین مالی 1500 میلیارد ریالی کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با صکوک اجاره

تامین مالی 1500 میلیارد ریالی کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با صکوک اجاره تامین مالی 1500 میلیارد ریالی کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام) را به ارزش 1,500 میلیارد ریال صادر نمود.