چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 10 خرداد 1400 12:38

‌تامین مالی 1000 میلیارد ریالی انجام شد

‌تامین مالی 1000 میلیارد ریالی انجام شد صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نماد کیش0211

امروز دوشنبه 10 خرداد ماه 1400 پذیره‌نویسی صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نماد کیش0211 انجام شد و 1000 هزار میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.‏