چاپ کردن این صفحه
شنبه, 29 خرداد 1400 11:36

نکول صکوک 500 میلیون دلاری هواپیمایی گارودای اندونزی

نکول صکوک 500 میلیون دلاری هواپیمایی گارودای اندونزی نکول صکوک 500 میلیون دلاری هواپیمایی گارودای اندونزی

شرکت هواپیمایی گارودای اندونزی که وضعیت مالی آن کماکان تحت تاثیر ویروس کرونا است نتوانست اقساط مربوط به صکوک 500 میلیون دلاری خود را پس از اتمام مهلت 14 روزه پرداخت نماید.