چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 13 تیر 1400 12:47

تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی انجام شد

تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی انجام شد صبهمن404 تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی انجام شد صبهمن404

امروز یکشنبه 13 تیر ماه 1400 پذیره ‌نویسی صکوک مرابحه شرکت بهمن موتور(سهامی خاص) در نماد صبهمن404 انجام شد و تمامی این اوراق به فروش رسید.‏