چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 13 تیر 1400 13:23

تامین مالی 2500 میلیارد ریالی گروه سرمایه گذاری تدبیر با صکوک اجاره سهام

تامین مالی 2500 میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر با صکوک اجاره سهام تامین مالی 2500 میلیارد ریالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر با صکوک اجاره سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره سهام شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) را به ارزش 2500 میلیارد ریال صادر نمود.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 تیر 1400 19:41