چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 14 تیر 1400 14:53

تامین مالی 40 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره سهام

تامین مالی 40 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره سهام تامین مالی 40 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی تابان فردا با صکوک اجاره سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) را به ارزش 40 هزار میلیارد ریال صادر نمود.