چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 03 شهریور 1400 09:46

عرضه صکوک اجاره سهام 10 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

عرضه صکوک اجاره سهام 10 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر عرضه صکوک اجاره سهام 10 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه اقتصادی تدبیر

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره سهام شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز شنبه مورخ 1400/06/06 به مدت سه روز کاری در نماد "تدبیر۰۴" عرضه عمومی خواهد شد.